Cypraea
 
 
cypraea_darkbg.jpg
 

 

Kort om oss

Tillsammans bygger vi din förmögenhet.

Vi har fokus på kvalité, lägre avgifter och transparens.

Cypraea är ett finansiellt rådgivningsbolag med målet att förbättra våra kunders ekonomiska situation. Vi erbjuder en väldefinierad och individanpassad förmögenhetsplan med kontinuerlig uppföljning som anpassas efter kundens förutsättningar. Med en marknadsledande analys, ett fristående och brett tjänsteerbjudande kan vi via samarbetspartners erbjuda en unik förmögenhetsförvaltning och marknadens mest kostnadseffektiva handelsplattform.

 
 
 
BG1.jpg

 

KAPITALFÖRVALTNING

En ny form av förvaltningstrategi som möter dina krav.

 
 

RÅDGIVEN FÖRVALTNING

Den förvaltning du erbjuds baseras på den risk- och avkastningsnivå som passar just dig och dina önskemål. Detta följs kontinuerligt upp och anpassas utefter vad som sker på världens marknader. Rådgivningsuppdraget gör att du får ansvaret för att genomföra din plan i samarbete med din rådgivare. Utifrån vår analys fattar du egna beslut om dina investeringar. Vi kommer löpande att stödja dig med att identifiera de investeringar som överensstämmer med dina mål.

 

PortföljFÖRVALTNING

Aktiv portföljförvaltning är ett erbjudande till dig som önskar en individuellt anpassad förvaltning men som saknar tid, kunskap och/eller intresse att delta i de löpande investeringsbesluten. De professionella förvaltarna bevakar och förändrar din portfölj aktivt för att nå de mål som satts upp. Förvaltarna tar ansvar för den löpande förvaltningen och de beslut som behöver fattas.
 

ANALYS

Vår analys kommer från några av världens mest välrenommerade och prisbelönta analyshus. Deras analytiker följer både de mikroekonomiska faktorerna och den makroekonomiska utvecklingen. Men vi kompletterar även med marknadsledande analys inom vissa regioner och branscher. Detta är en del av grunden till att vi kan bibehålla vår djupa och breda kunskap.

 

Vi kommer löpande att stödja dig med att identifiera investeringar som överensstämmer med dina mål
 
 
 
cypraea_treesbg.jpg

 

RÅDGIVNING

FRAMGÅNG börjar med en väldefinierad
förmögenhetsplan

Livet är föränderligt och så är också vår rådgivning. Rådgivning är en kontinuerlig process där även det bästa råd kan vara felaktigt om din situation eller dina mål förändras. Vi hjälper privatpersoner, företag och institutioner att nå kortsiktiga och långsiktiga mål genom att erbjuda marknadsledande finansiell rådgivning inom kapitalförvaltning, pension, skatt, juridik och försäkringar.

 
 

RÅDGIVNING

Vår rådgivning utgår från tre nyckelfaktorer

1. Individuellt anpassade råd. 

Att lära känna och förstå kundens situation är en viktig del i vårt arbete. En desto viktigare del är att vi lyssnar och bryr oss om dig och dina önskemål som är grunden till en långsiktig relation.

 

2. Djup och bred kunskap.

För att skapa ett mervärde för kund krävs en gedigen kunskap. Våra rådgivare har en mångårig erfarenhet inom fristående finansiell rådgivning vilket innebär att vi analyserat och arbetat utifrån hela marknadsutbudet. Samarbetet med några av världens mest välrenommerade analyshus kompletterar vår kunskap ytterligare.

 

3. Kontinuitet.

Då kundens mål och förutsättningar ständigt förändras precis som den finansiella marknaden är det viktigt att vi genomför en kontinuerlig uppföljning av tidigare råd. Med vår uppföljningsplan ser vi kontinuerligt till att ändra förvaltningen vid behov.

Finansiella livscykeln

Kunder går oftast igenom fyra faser

1. UppbyggnaD

Under denna fas är kunden främst inriktad på att bygga upp tillgångarna den sannolikt kommer att behöva för att uppfylla sina långsiktiga finansiella mål.

 

2. Trygga och bevara.

När kunden närmar sig toppen av sin karriär tenderar dennes finansiella fokus att alternera från avkastningskrav till riskbedömning för att skydda och bevara sin förmögenhet från oväntade motgångar och framtida marknadsrisker.

 

3. Nyttja.

Vid en viss tidpunkt kommer de flesta att behöva använda deras ackumulerade tillgångar till specifika behov som exempelvis levnadskostnader vid pension.

 

4. Arvsskifte.

De flesta hoppas kunna efterlämna ett arv till sina nära och kära. Viktigt är att detta förbereds i tid så att kundens vilja styr utfallet. Många önskar idag också att ge ett förtida arv via gåvor. För att undvika negativa konsekvenser för både givare och mottagare är det viktigt att man får kvalificerad rådgivning beträffande juridik och försäkringar.

 
 
 
Cypraea_bg33.jpg

 

REGELVERK

 

Reklamation

Cypraea strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna synpunkter och en reklamation enligt nedan. Det enklaste sättet att få rättelse är att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut eventuella frågetecken.

 

Klagomålsansvarig 

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Cypraea klagomålsansvarige:

Simon Kas-Hanna
Cypraea AB
Birger Jarlsgatan 18,3tr. 114 34 Stockholm

Beskriv vad du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Extern konsumentkontakt

Skulle du som kund fortfarande inte vara nöjd med dem åtgärder eller svar som Cypraea lämnat och vill få ditt ärende prövat kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

 

 
 

 

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra tjänster?

STOCKHOLM KONTOR
Cypraea AB, Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm, Sverige

 Telefonväxel: +46 (0) 8 410 64 655
 E-mail: info@ cypraea.se

 

Våra medarbetare hjälper dig gärna vidare. Vänligen fyll i formuläret nedan så besvarar vi dina frågor inom kort.